Skip to main content

Oriau Agor Gwyl y Banc Canolfan Hamdden Plascrug

Oriau Agor Gwyl y Banc

Mi fydd y Ganolfan Hamdden ar agor o 9yb hyd 1yp, ac mi fydd y Pyllau Nofio ar agor o 9yb hyd 12.45yp ar y dyddiau canlynol:

  • Dydd Llun Mai 6ed
  • Dydd Llun Mai 27ain

Amserau Agor a Gwybodaeth Dosbarthiadau Canolfan Hamdden Plascrug

Canolfan Hamdden Plascrug

Llanbadarn Fawr
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1HL
(01970) 624579
plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Llun - Gwener 07.15 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 15.45
Dydd Sul 10.00 - 13.45