Skip to main content

Mae amcanion Ceredigion Actif, sef gwasanaeth y Cyngor Sir sydd â chyfrifoldeb am arwain ar chwaraeon a darpariaeth hamdden, yn adlewyrchu rhai’r Cyngor Sir yn ogystal â rhai nifer o gyrff eraill.

Mae Cynor Sir Ceredigion am hyrwyddo a gwella iechyd a lles yn y sir er lles cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol.

Mae Ceredigion Actif a darparwyr lleol eraill gweithgreddau corfforol a chwaraeon ȃ rhan allweddol i sicrhau llwyddiant yr amcanion hyn gan ddatblygu sgiliau oes mewn chwaraeon drwy ddilyn llwybr chwaraeon a gweithgareddau sydd yn canolbwyntio ar y gymuned.

Ein huchelgais yw erbyn 2020 bydd pob plentyn a pherson ifanc yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 60 munud o weithgareddau bob wythnos a phob oedolyn yn gwneud o leiaf 5 sesiwn 30 munud. Mae hyn yn unol ȃ chanllawiau cenedlaethol ar fyw yn iach.

Ceredigion Actif

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE
(01970) 633567
ceredigionactif@ceredigion.gov.uk

Cwrdd ȃ’r Tȋm

Ian Macken

Carwyn Young

Rheolwr Corfforaethol - Canolfannau Lles

Alwyn Davies

Alwyn Davies

Rheolwr Tim: Gweithgarwch Corfforol a Chwarae

Arwel Jones

Arwel Jones

Rheolwr Tim: Hwb Lles (Gogledd Ceredigion)

Rhidian Harries

Rhidian Harries

Rheolwr Tim: Hwb Lles (Canolbarth a De Ceredigion)

Steven Jones

Steven Jones

Prosiectau Gweithgarwch Corfforol a Chwarae

Paul Jones

Paul Jones

Cydlynydd Ymyriadau Iechyd

Stephen Hughes

Stephen Hughes

Cydlynydd Canolfannau Lles Gweithrediadau a Datblygu (Gogledd Ceredigion)

Billy Roche

Billy Roche

Cydlynydd Canolfannau Lles Gweithrediadau a Datblygu (Canolbarth a De Ceredigion)

Llyr Jones

Llŷr Jones

Cydlynydd Gweithgaredd Corfforol a Chwarae

Stefano Antoniazzi

Stefano Antoniazzi

Swyddog Cymunedol Gweithgaredd Corfforol a Chwarae

Steven Davies

Steven Davies

Swyddog Datblygu Gweithgarwch Corfforol a Chwarae (Gogledd Ceredigion)

Laura Samuel

Laura Samuel

Swyddog Datblygu Gweithgarwch Corfforol a Chwarae (Canolbarth Ceredigion)

Bethan Curran

Bethan Curran

Swyddog Datblygu Gweithgarwch Corfforol a Chwarae (De Ceredigion)

Gareth Lewis

Gareth Lewis

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (Gogledd Ceredigion)

Gail Evans

Gail Evans

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (Gogledd Ceredigion)

Suzanne Walker

Suzanne Walker

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (Gogledd & Canolbarth Ceredigion)

Llinos Williams

Llinos Williams

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (Canolbarth Ceredigion)

Rachel Jones

Rachel Jones

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (Canolbarth Ceredigion)

Sarah Tagg

Sarah Tagg

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (De Ceredigion)

Matthew Roebuck

Matthew Roebuck

Active Lifestyles Mentor (De Ceredigion)

Dawn Forster

Dawn Forster

Mentor Ffordd o Fyw Egnïol (De Ceredigion)