Skip to main content

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion yn anelu at gynrychioli buddiannau clybiau chwaraeon yng Ngheredigion. Mae'r sefydliad ymbarél ar gyfer glybiau chwaraeon cysylltiedig, cynghreiriau a sefydliadau cymunedol cysylltiedig.

Mae cysylltiad clybiau yn rhad ac am ddim ar gyfer 2023 wrth i ni ddechrau'r adferiad ar ôl Covid.

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion, mewn cysylltiad â Ceredigion Actif, yn helpu drwy gydlynu nifer o wasanaethau i glybiau:

Mae aelodaeth yn cynnwys:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cyngor Chwaraeon Ceredigion neu sut y gallwn gefnogi eich clwb, cysylltwch â Llyr Jones ar 07977186302 neu llyr.jones@ceredigion.gov.uk.

Ffurflenni Cyngor Chwaraeon Ceredigion