Mae’r rhaglen PIE yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng yr oedran 5 i 19. Gweler y prosiectau mae'r Tîm yn dosbarthu yn y diagram isod.

Alwyn Davies
Rheolwr Pobl Ifanc Egnïol
01970 633695
alwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Strwythur cyflwyno chwaraeon

Mae Alwyn Davies, Rheolwr Tîm Pobl Ifanc Egnïol, a’r tîm yn dosbarthu rhaglen Pobl Ifanc Egniol (PIE) ar draws Sir Ceredigion.

Mae'r swyddogion yn seiliedig yn 3 ardal:

Penweddig / Penglais

Rhaglenni Gweithgaredd 5x60

Bro Pedr / Aberaeron
Aberteifi / Bro Teifi / Henry Richard

Rhaglenni Gweithgaredd 5x60

Henry Richard

 Clybiau Chwaraeon