Canolfan Hamdden Teifi

Ffordd Coleg Addysg Bellach
ABERTEIFI
Ceredigion
SA43 1HG
(01239) 621287
cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun 08.30 - 21.00
Dydd Mawrth 06.00 - 21.00
Dydd Mercher 08.30 - 21.00
Dydd Iau 06.00 - 21.00
Dydd Gwener 08.30 - 21.00
Dydd Sadwrn 10.00 - 16.00
Dydd Sul 10.00 - 14.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu cliciwch yma.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Troelli Amser Cinio * 12:30 - 13:00
13:15 - 13:45
 
  Hyfforddiant Cylchdro * 18.00 - 19.00 Mae’r dosbarth hwn yn un egnïol dros ben, a byddwch yn gweithio pob cyhyryn yn eich corff. Byddwn yn newid y dosbarth bob 6-8 wythnos er mwyn sicrhau y byddwch yn mynd yn fwy heini a siapus drwy’r amser. Bydd ein hyfforddwr brwdfrydig yn mynd â chi o amgylch y cylchdro mewn dosbarth sy’n addas i bobl o bob oed a gallu.
Dydd Mawrth Troelli Ben Bore * 06:15 – 07:00  
Dydd Mercher Troelli Amser Cinio * 12:30 - 13:00
13:15 - 13:45
 
  Troelli * 18.00 - 18.30
18.45 - 19.15
Mae’r sesiynau hanner awr yma’n ddelfrydol i bobl brysur! Troelli yw un o’r dulliau gorau i hybu’ch ffitrwydd a rhoi gwell siâp ar eich cyhyrau i gyd. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio bob wythnos, gan gynnwys dringo bryniau a gwibio nerth eich traed. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau’n boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Iau Troelli Ben Bore * 06:15 – 07:00  
  Hyfforddiant Cylchdro Ysgafn (pobl dros 50) * 14.00 - 15.00 Dyma ddosbarth i bobl dros 50 sy’n cynnwys ymarferion ysgafn iawn ar gylchdro. Bydd yr hyfforddwr yn eich arwain bob cam o’r ffordd, ac mae’n ffordd wych o gadw’n heini a chael hwyl ar yr un pryd.
  Hyfforddiant Cylchdro Glaw neu Hindda (ar y Cae Astro) * 18.00 - 19.00

Ie, glaw neu hindda!! Mae’r dosbarth cylchdro yn yr awyr agored yn hollol wahanol i’r dosbarth dan do, gan fod y tywydd ei hun yn rhan o’r cylchdro. Bydd yr hyfforddwr brwd yn rhoi prawf ar eich gallu mewn glaw neu hindda. Mae’r dosbarth hwn yn boblogaidd iawn am ei fod mor wahanol i’r gweithgareddau eraill, a does wybod sut dywydd a gawn ni yng Ngheredigion!
Dydd Gwener Troelli Amser Cinio * 12:30 - 13:00
13:15 - 13:45
 

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £4.90
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.10
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.10

Mae’r dosbarthiadau sydd wedi’u nodi â * yn rhan o’r pecynnau aelodaeth.

Gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y pwll nofio yn Aberteifi, ac fe gewch wybodaeth ar y wefan hon:

http://www.cardiganswimmingpool.co.uk/

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau am bartïon yma yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron, a bydd eich plentyn yn siŵr o gael parti i’w gofio. Y peth gorau, wrth gwrs, yw na fydd yn rhaid ichi dacluso ar y diwedd!

Gallwn ddarparu:

Parti Castell Neidio

Addas i blant o dan 7 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Parti awr a hanner lle mae’r awr gyntaf yn y neuadd chwaraeon a’r hanner awr olaf yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Fe wnawn ni ddarparu’r castell neidio, pethau chwarae meddal, teganau a gemau ac yn eu gosod yn ddiogel. Yn yr hanner awr olaf gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd am y tri chwarter awr nesaf, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Dewch i fwynhau pen-blwydd eich plentyn i’r eithaf, heb orfod clirio’r llanast ar y diwedd!

Pris: £46

Parti Pêl Droed

Addas i blant 5-10 oed.
O leiaf 10 o blant - dim mwy na 25.

Yn y parti hwn fe gewch awr o bêl-droed a hanner awr yn yr ystafell gyfarfodydd i gael te parti (bydd yn rhaid i chi ddod â’r bwyd).

Bydd y plant yn cymryd rhan mewn gemau hwyliog pump-bob-ochr o dan arweiniad un o’n hyfforddwyr cymwys. Cânt gyfle i feithrin eu sgiliau a’u dealltwriaeth o bêl-droed. Mae’r parti hwn yn addas i blant o bob gallu, ac yn bwysicaf oll, bydd pawb yn cael HWYL!

Ar ôl i’r pêl-droed ddod i ben gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Parti Wal Dringo

Addas i blant 7-11 oed.
O leiaf 6 o blant - dim mwy na 12.

Yn y parti hwn bydd ein staff cymwys yn dysgu’r plant sut i ddringo, cyn iddynt roi cynnig ar fynd ar draws y wal.

Ar ôl gorffen gallwch weini bwyd yn yr ystafell gyfarfodydd, a chynnau’r canhwyllau ar y gacen pen-blwydd!

Pris: £46

Gallwn gynnig partïon yn ystod y penwythnos, ar yr amod fod lle ar gael. Dylech gadw lle mewn da bryd ymlaen llaw.

Cysylltwch â Chanolfan Hamdden Aberteifi i drafod y dewisiadau ar 01239 621287 neu cardigan-leisure-centre@ceredigion.gov.uk