Public Notice

Cau Pwll Nofio

Mae Pwll Nofio Tregaron ar gau ar hyn o bryd oherwydd methiant cylchrediad y pwll.

Ad-daliad Gwersi Nofio

Yn dilyn cau Pwll Nofio Tregaron yn annisgwyl, gallwch gasglu ad-daliad o Ganolfan Hamdden Plascrug neu mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd ar gael yn y gwersi nofio ym Mhlascrug.

Mae gwersi nofio Canolfan Hamdden Plascrug ar sail cyntaf i'r felin gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Gellir archebu lle os oes llefydd gwag ar gael.

Hamdden Tregaron

Iard yr Orsaf
TREGARON
Ceredigion
SY25 6HU
Canolfan Hamdden (01974) 298960
Pwll Nofio (01974) 298134
tregaron-leisure@ceredigion.gov.uk

Cyfleusterau

Oriau Agor Derbynfa

Dydd Llun - Dydd Gwener 16.00 - 21.00

Pecynnau Aelodaeth

Mae aelodaeth yn rhoi mynediad i bob canolfan hamdden a phwll nofio Cyngor Sir Ceredigion.

Cysylltwch efo'r Canolfan Hamdden Leol am fwy o fanylion neu cliciwch yma.

Amser Agor Ystafell Ffitrwydd

Cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd

Bydd ein rhaglen gyflawn a haws i’w defnyddio yn eich cyflwyno i gyfarpar yr Ystafell Ffitrwydd yn y modd cywir ac er mwyn gwneud y gorau o’ch sesiynau hyfforddi.

Bydd y sesiynau yma’n parhau hyd at awr ac yn cynnwys:

  • holiadur sgrinio Meddygol
  • cyngor a defnydd diogel ac effeithiol o’r cyfarpar
  • cyngor ar hyfforddiant yn gyffredinol a sut i wneud y gorau o’ch sesiwn

Os hoffech chi fwy o wybodaeth ffoniwch eich Canolfan Hamdden leol am apwyntiad.

Pris y sesiynau fydd £15 os nad ydych chi’n aelod.

neu

Beth am ofyn am aelodaeth debyd uniongyrchol misol am ddefnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd a derbyn eich cyflwyniad i’r Ystafell Ffitrwydd am DDIM!!!

Pecynnau Aelodaeth

Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Cylchredai Rhiant a Phlentyn * - £3 11.30 - 12.30
  MetaFit * 18.00 - 18.30 Mae ‘Metafit’ yn sesiwn hanner awr sy’n para am ddiwrnod cyfan, drwy ddefnyddio dull newydd a blaengar i gadw’ch corff ar fynd hyd yn oed ar ôl ichi roi’r gorau iddi! Cyfuniad ydyw o ymarferion traddodiadol sy’n defnyddio pwysau’r corff a’r technegau diweddaraf mewn Hyfforddi Nerthol Ysbeidiol. Fe gewch chi sesiwn tanbaid a fydd yn cyffroi metaboledd eich corff ac yn newid ei siâp.
"Mae'n waith caled, dyna pam mae'n gweithio"
Dydd Mawrth Cylchredai * - £4 18.00 - 19.00 Dyma ddosbarth sy’n gwneud y gorau o gadw’n heini! Cynllunnir pob dosbarth fel eich bod yn gweithio pob cyhyryn wrth wneud amrywiaeth o ymarferion, rhai ohonynt yn ailadrodd yr un ymarfer ac eraill yn erbyn y cloc. Mae’n ffordd wych o weithio’ch corff cyfan, gan gryfhau craidd eich corff, gwella’ch stamina a’ch gwneud yn fwy ystwyth.
  Troelli * - £4 19.15 - 20.00 Beiciau troelli yw un o’r ffyrdd gorau o fagu ffitrwydd a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o un wythnos i’r llall, gan gynnwys dringo rhiwiau a gwibio’n gyflym. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau tri chwarter awr yn boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Mercher Angylion Arwel TBC (Dechrau 05/07/2017)
  Troelli * - £4 18.15 - 19.00 Beiciau troelli yw un o’r ffyrdd gorau o fagu ffitrwydd a rhoi siâp ar eich cyhyrau. Mae’r dosbarthiadau’n amrywio o un wythnos i’r llall, gan gynnwys dringo rhiwiau a gwibio’n gyflym. Bydd yr hyfforddwr brwd yn dethol cerddoriaeth addas i bob gweithgaredd yn ôl y cyflymder, yr amser ac ati. Mae’r dosbarthiadau tri chwarter awr yn boblogaidd iawn a byddwch eisiau dod yn ôl dro ar ôl tro. Bydd yr hyfforddwr yn eich helpu i roi trefn ar y beic cyn dechrau, a does dim ots pa mor heini ydych chi.
Dydd Iau KettleFit * - £4 19.15 - 20.00 Yn wahanol i ddymbelau neu farbwysau, mae craidd màs y pwysau tegell ar y naill ochr i’r handlen. Mae hynny’n golygu fod y pwysau’n tynnu ar eich dwylo drwy’r amser, sy’n gofyn am nerth a chydsymudiad, a defnyddio’r holl gyhyrau yn eich breichiau, eich ysgwyddau a chraidd eich corff. Gallech fod yn ymarfer hyd at 600 o gyhyrau mewn un sesiwn, yn ogystal â’ch system gardiofasgwlaidd – hyfforddiant i’r corff cyfan.
Dydd Gwener Pêl Droed Tiny Tots 15.45 - 16.30  

Tâl

  • Dosbarth am Awr - £4.75
  • Dosbarth Tri Chwarter Awr - £4.00
  • Dosbarth Hanner Awr - £3.00

Mae’r dosbarthiadau sydd wedi’u nodi â * yn rhan o’r Pecynnau Aelodaeth.

Am fwy o wybodaeth ar y canlynol cliciwch ar y linc isod:

party

Does dim eisiau ichi wneud llanast o’r tŷ pan fedrwch chi gael parti llawn hwyl yma.

Fe wnawn ni drefnu’r parti ichi, yn seiliedig ar weithgaredd o’ch dewis. Gadewch i ni ysgwyddo’r baich fel y gallwch chi fwynhau’r diwrnod. Holwch y tîm ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth.