Nofio Am Ddim

Nofio Am Ddim

Mae Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn darparu sesiynau nofio yn rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc o dan 16 mlwydd oed, phobl hŷn na 60 oed ac aelodau a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog.

Yng Ngheredigion mae tri phwll nofio’n cymryd rhan yn y cynllun Nofio am Ddim:

Nofio Am Ddim i rai 16 oed ac iau

Nofio am Ddim yn ystod Gwyliau’r Ysgol

Ar hyn o bryd mae Ceredigion Actif yn cynnig sesiynau nofio AM DDIM i blant a phobl ifanc o dan 16 oed gydol pob Gwyliau Ysgol.

I weld faint o’r gloch y cynhelir y sesiynau nofio AM DDIM, cymerwch olwg ar amserau agor y pwll, a gyhoeddir cyn dechrau pob gwyliau ysgol.

Nofio am Ddim yn ystod Tymhorau’r Ysgol

Aberystwyth – Mae Pwll Nofio Plascrug yn cynnig nofio am ddim ar Ddydd Sadwrn 14.00 - 16.00 yn ystod tymhorau'r ysgol.

Nofio Am Ddim i rai Dros 60

Ar hyn o bryd mae Ceredigion Actif yn cynnig sesiynau nofio AM DDIM i bobl hŷn na 60 yn ystod Tymhorau'r Ysgol yn unig, a sesiynau am bris rhad o £2.40 yn ystod Gwyliau Ysgol.

Dyma’r sesiynau Nofio AM DDIM ddarperir i bobl hŷn na 60 yn ystod Tymor yr Ysgol:

Pwll Nofio Llanbedr Pont Steffan

  • Dydd Llun - 11.30 - 12.30
  • Dydd Mercher - 11.30 - 12.30

Pwll Nofio Plascrug

Mae pob sesiwn Nofio i’r Cyhoedd a nodir yn yr Amserau Agor yn rhan o’r cynllun nofio AM DDIM.

Pwll Nofio Tregaron

Mae pob sesiwn Nofio i’r Cyhoedd a nodir yn yr Amserau Agor yn rhan o’r cynllun nofio AM DDIM.

Nofio Am Ddim i aelodau a chyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog

Bydd y Cyngor yn galluogi cyn-filwyr a milwyr ar eu seibiant i nofio am ddim yn ystod y sesiynau cyhoeddus yn y pyllau nofio lleol.

I gael mynd i'r pwll am ddim bydd yn rhaid dangos Cerdyn Buddion y Weinyddiaeth Amddifyn, ac yn anffodus ni fydd modd i ŵyr, gwragedd nac aelodau o'r teulu fanteisio ar y cynnig.

Mae gwirfoddolwyr yn rhedeg y pyllau nofio yn Llandysul, Aberteifi ac Aberaeron, a hefyd yn rhan o'r cynllun uchod, am fwy o wybodaeth plîs ymwelwch ei gwefan:

Polisi Mynediad i'r Pwll

Nod y polisi hwn yw creu awyrgylch ddiogel a dymunol bob amser.

Polisi Nofio o dan 8

Bydd yn rhaid i chi ddangos prawf o'ch oedran i gael nofio am ddim fel rhywun hŷn na 60.