Gall eich clwb chwaraeon neu weithgaredd corfforol cael eich ariannu hyd at £1500!

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grant o hyd at £1500 ar gyfer gweithgareddau sy'n annog Pawb yn Actif, Pob Dydd ac i godi safonau'r gweithgareddau presennol

Pwy all wneud cais?

Mae'r cynllun yn agored i unrhyw grŵp sydd eisiau trefnu gweithgaredd sydd yn anelu ar gael Pawb yn Actif, Pob Dydd

Bydd angen i’r grŵp cael cyfrif banc yn enw'r sefydliad.

Yn anffodus, os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu'n gorff cysylltiedig yn trefnu gweithgareddau i blant, neu'n ysgol uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am grant y Gist Gymunedol.

Bydd y grant yn talu am:

Rhan amlaf bydd y grant dim ond yn gallu talu gwerth 20 sesiwn o’r prosiect felly mae’n werth cofio sut y byddwch yn ariannu eich prosiect ar ôl gwario eich cronfa.

Gwneud Cais

Cysylltwch â Steven Jones ar steven.jones@ceredigion.gov.uk neu 01970 633587. Bydd Steven yn gallu eich arwain trwy'r cais a hefyd roi'r cymorth fydd angen i gwblhau eich cais. I gwblhau'r ffurflen ar lein ymwelwch â: Cais ar lein Cist Cymunedol

Mae’r panel Cist Gymunedol yn cwrdd drwy’r flwyddyn ac yn gwneud penderfyniadau ar y ceisiadau derbyniwyd, dyma'r dyddiadau y panel:

Bydd angen pob cais pythefnos cyn y dyddiadau panel uchod.

Grantiau Eraill

Grantiau Datblygu

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau ymarfer newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn symud eich prosiect ymlaen i'r lefel nesaf?

Os felly, mae grant sydd rhwng £1,501 a £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â'r canlynol:

Gwobrau Unigolion Talentog a Chwaraewyr Rhyngwladol

Os ydy eich clwb chi yn gysylltiedig i’r Cyngor Chwaraeon Ceredigion gallwch gydnabod unigolion ar gyfer Gwobr Dalentog a Gwobr Ryngwladol.

Mae’r wobr unigolion talentog yn helpu i gynorthwyo Unigolion Iau Talentog (oedran ysgol) sydd yn rhagorol yn ei chwaraeon. Mae terfyn o £100 tuag at gost.

Bydd y wobr ryngwladol yn cael ei roi mewn ffurf Honorariwm, Tystysgrif Cyflawniad a Chry’ Polo'r Sir.

Am fwy o fanylion plîs gwelwch wefan Cyngor Chwaraeon Ceredigion www.ceredigionsportscouncil.co.uk