Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion yn anelu at gynrychioli buddiannau clybiau chwaraeon yng Ngheredigion. Mae'r sefydliad ymbarél ar gyfer glybiau chwaraeon cysylltiedig, cynghreiriau a sefydliadau cymunedol cysylltiedig.

Cost aelodaeth yw £20 sydd yn rhedeg o Ionawr - Rhagfyr bob flwyddyn.

Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion, mewn cysylltiad â Ceredigion Actif, yn helpu drwy gydlynu nifer o wasanaethau i glybiau:

Mae aelodaeth yn cynnwys:

  • Mynediad a diweddariadau ar gyllid a grantiau sydd ar gael i glybiau chwaraeon
  • Mynediad a gwybodaeth cyngor a chwaraeon arbenigol
  • Hyfforddiant ar gyfer swyddogion clybiau, hyfforddwyr ac arweinwyr
  • Cyrsiau Diogelu Plant a Chymorth Cyntafs
  • Cyflwyniad Gwobrau Chwaraeon Ceredigion blynyddol
  • Gwobrau Rhyngwladol ar gyfer pobl chwaraeon Ceredigion sydd wedi cynrychioli eu gwlad
  • Grantiau ar gyfer Blant Talentog sy'n dangos addewid
  • Cynllun Cerdyn Aur ar gyfer defnyddio canolfannau hamdden heb gost
  • Cefnogaeth nawdd ar gyfer digwyddiadau a rhaglenni datblygus
  • Cysylltiadau gwell ysgol / clwb

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Cyngor Chwaraeon Ceredigion neu sut y gallwn gefnogi eich clwb, cysylltwch â Steven Jones ar 01970 633587 neu steven.jones@ceredigion.gov.uk