Mae Cyngor Chwaraeon Ceredigion a Ceredigion Actif yn trefnu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion er mwyn cydnabod a rhoi clod i bobl am eu llwyddiant a’u cyfraniad arbennig at chwaraeon.

Gall aelodau o’r cyhoedd enwebu yn y categorïau canlynol: -

 

Gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn

Mae'r dyddiad cau wedi bod

Gwobr Arwr Tawel

Gwobr Gwirfoddoli mewn Chwaraeon i Bobl Anabl

Gwobr Gwirfoddolwr 5x60 y Flwyddyn

Gwobr Llysgennad Ifanc Efydd y Flwyddyn

Gwobr Llysgennad Ifanc y Flwyddyn

Y dyddiad cau ar gyfer y gwobrau hyn yw Dydd Mercher 21ain Mehefin 2017

Ffurflen Enwebu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion

Meini Prawf ac Amodau a Thelerau

Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn Aberaeron ar Ddydd Gwener 7fed Gorffennaf 2017. Os hoffech chi enwebu rhywun mewn unrhyw rai o’r categorïau uchod, plis llanwch y Ffurflen Enwebu Gwobrau Chwaraeon Ceredigion a’i hanfon yn ôl i:

Ceredigion Actif
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UE
ceredigionactif@ceredigion.gov.uk
01970 633567